Jak zvládat stres

Překročení únosné míry stresu lze předpokládat již při několika pozitivních odpovědích na následující jednoduché otázky: Špatně se soustředíte? Zvyšujete hlas na jiné lidi? Máte potíže při usínání nebo se budíte předčasně? Cítíte často bolesti v krční páteři a v pažích? Míváte často bolesti hlavy? Trpíte nechutenstvím nebo se naopak přejídáte? Zvyšujete konzumaci alkoholu čí cigaret? Cítíte se unaveni již před koncem pracovní doby? Míváte pocit, že nevystačíte na funkci, kterou zastáváte? Máte obavy z budoucnosti? Nejste schopní dokončit jeden úkol než se vrhnete do druhého?

Dlouhodobý chronický stres je vážnou hrozbou pro zdraví, protože zvyšuje riziko vysokého krevního tlaku, srdečního infarktu, žaludečních vředů, astmatu, poruch štítné žlázy, cukrovky, deprese a celé řady dalších chorobných stavů. Změna je stres a tak se úplně vyvarovat stresu nelze. Avšak často usilujeme o to, co doopravdy nepotřebujeme, podléháme prchavým tužbám a   pronásledujeme cíle, které nám vnutilo naše okolí nebo falešná představa o tom, co bychom  doopravdy chtěli. Tato uhoněnost vyčerpává, ale nepřináší radost a uspokojení, což je hlavní příčinou každodenního stresu. A tak naším prvním a zároveň  nejdůležitějším úkolem bude najít sebe sama, zjistit, co v životě doopravdy chceme a podle toho uspořádat svůj život. Život v harmonii se sebou samým nejen chrání před stresem a úzkostí, ale má blahodárný vliv i na tělesné zdraví. Pokud chcete, aby vás na této cestě ke zdravému duchu a zdravému tělu doprovázel odborník, můžete se obrátit i na naší ordinaci.

I když je stres každému důvěrně znám, různí lidé ho prožívají jinak. Někdo pociťuje strach a obavy z budoucna, neurčitou úzkost, jiný spíše napětí a bolesti svalů, svírání na hrudníku, pocit slabých nohou, bušeni srdce nebo potíže při soustředěni. Ženy často reagují na stres přejídáním nebo ztrátou chuti k jídlu - muži se zase častěji snaží řešit problémy alkoho­lem. Někteří lidé žádný stres necítí, ale  pak se u nich zjistí zvýšený krevní flak, průduškové astma nebo žaludeční vředy.

Prvním krokem překonání stresu je přijmout a uvědomit si skutečnost, že jsem úzkostný a mám obavy. Na tom není nic neobvyklého či trapného, neboť úskost k životu patří. V obavách je obsaženo něco užitečného, jsou motorem který nás pohání k činnosti a k řešení naších problé­mů. Když si vlastní úzkost uvě­domujeme či ji podrobujeme analýze, lépe ovládáme situaci a nepropadneme panice.
 
Dalším důležitým krokem je snaha pochopit, co je příčinou stresu. Někdy si tuto příčinu ani neuvědomujeme, proto je velmi důležité pečlivě probrat nedávné nebo teprve plánova­né životní události, zvážit a ohodnotit situaci, ve které se člověk nachází. Někdy skryté příčiny úzkosti pomůže odhalit odborník, s jehož pomocí doká­že jedinec „prolomit" popírání existence osobního problému, který byl zdrojem potíží. Hod­notnou a důležitou inspirací jsou naše sny.
 
Klíčovým krokem je pokus o řešení nalezeného problému a utvoření zralejšího postoje k životu. Zde je pomoc psychologa či psychoterapeuta je skoro nepostradatelná. Je důležité nejen pochopit a napravit pří­padné chyby, ale rovněž si uvědomit, že každý má právo dělat chyby a být za jejich dů­sledky odpovědný.
 
Paleta podpůrných prostřed­ků zvládání stresu je velmi bo­hatá.
 
Ovládání dýchání.
Za­vřete oči, narovnejte páteř a pomalu a hluboce dýchejte - na čtyři doby výdech a po krát­ké přestávce na čtyři doby hlu­boký nádech, a to několikrát po sobě.
 
Relaxace a meditace.
Při systematickém uvolňování pro­berte krůček za krůčkem celé tělo. Představujte si, že jednot­livé části těla jsou „uvolněné, teplé a těžké". V tomto pomo­hou relaxační kazety. Účinnost relaxace se vysvět­luje tím, že uvolnění svalů vyvolává v mozku aktivitu, rušící stávající psychický stavnapětí. Relaxace po­máhá i při problémech s usíná­ním.
 
Jóga.
Jóga je dobrou meto­dou pro regulaci úrovně aktiva­ce. Když se nudíte nebo jste bez nálady, cvičení vám pomů­že dostat se nahoru. Naopak, když jste ve stresu, určité jógo­vé polohy těla (ásany) a pránájáma (umění správného dýchá­ní) vám, pomohou uvolnit na­pětí.
 
Biologická zpětná vazba.
Je to velmi účinná moderní metoda pro léčbu úzkostných poruch, ale vyžaduje minimál­ně 4-6 měsíců pravidelného přípravného cvičeni pod vedením zkušeného odborníka.
 
Masáže.  
Citlivá a jemná masáž navozuje pocit bezpečí, pomáhá uvolnit napětí sval­stva, a tím přispívá k odstraně­ní úzkosti. Dokazují to elektroencefalogramy, které zazna­menávají činnost mozku osob před a po masáži.

Online Poradna

Zeptejte se odborníka
v on-line poradně.

Vybrané články

Odběr novinek